taytekneyapar_

 TAYTEK;

  • Kuruluşun tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıklarını, inert atıklarını, hurdalarını, ihtiyaç fazlası tehlikeli kimyasallarını ulusal ve uluslar arası yönetmelik ve yöntemlere uygun olarak yönetir.

  • Üretiminden bertarafına kadar ister tüm atık yönetimini; ister bertaraf yönetimi, etiketleme yönetimi, depolama yönetimi, geri kazanım yönetimi gibi birim yönetimlerini ayrı ayrı olarak tek bir noktadan sağlar.

  • Yapılan tüm işlemleri belgelendirerek kontrollerde ve periyodik olarak resmi mercilere sunulmak üzere tüm belgeleri ile rapor haline getirip kuruluşa sunar.

  • Kuruluşun resmi makamlardan alması gereken tüm görüş, izin ve resmi belgeleri gerekli proje ve raporları hazırlayarak alır.

  • Tesisinize gelerek atıklarınızın üretiminden bertarafına kadar olan sürecini analiz eder. Size atığı en aza indirgeyecek sistemleri, yeniden kullanımı, geri kazanımı, iyileştirilmesini, bertarafını, yönetmelik gereklerini kapsayan en etkili ve ekonomik atık yönetim planını sunar.

• Konusunda uzman birçok firmayla birlikte bir ağ oluşturarak tehlikeli ve tehlikesiz atıklarınızın, ihtiyaç fazlası tehlikeli maddelerinizin depolama, transfer, geri kazanım, bertaraf, yeniden kullanım, atık bölgelerinizin temizliği  gibi problemlerinizde ülke genelinde tek bir noktadan hizmet verir.

Taytek üretilen tüm atıklarınız için;

• Atığın kaynaklandığı prosesi analiz eder
• Atığı analiz eder
• Ambalajlar
• Depolar,
• Etiketlemesini yapar,
• Transfer eder,
• Atıklarınızın analizlerini sağlar,
• Kaynağında azaltma ve yeniden kullanım teknolojilerini tespit eder.
• Atıklarınızı kaynağında azaltır,
• Atıklarınızı yerinde geri kazandırır,
• Enerji olarak geri kazanımını sağlar,
• Bertarafını sağlar,
• Sizler için en ekonomik uygun lisanslı firmalarla çalışma alt yapısı sağlar.

Tüm bu atık yönetim işlemlerini yaparken;

• Yönetmeliklerin,
• İş Güvenliğinin,
• Çevre Güvenliğinin,
• Atık Güvenliğinin,
• Kalite Yönetiminin bütün gereklerini, belgelerine sahip olduğu ve uyguladığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OSHAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kazandırdığı deneyimlerle yerine getiren, özellikle tüm bu hizmetleri tek bir noktadan sağlayan bir firmadır.