ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK

Endüstriyel Temizlik ve Saha Temizlikleri

– Yakıt ve Kimyasal Depolama Tanklarının Temizliği
– Tehlikeli Gazlar İçeren Kapalı Alanların Temizliği
– Asbestli Alanların Tespiti ve Temizliği
– Atık Su Arıtma, Atık Depolama Havuzlarının Temizliği
– Gömülmüş Atıkların Çıkarılması, Çukurlarının Temizliği ve Rehabilitasyonu
– Döküntü Ve Sızıntıların Temizliği ve Alan Rehabilitasyonu
– Kirlenmiş Alanların Tespiti ve Rehabilitasyonu
– Yer Altı Tankalarının Sökümü ve Kirlenmiş Alan Rehabilitasyonu
– Kirlenmiş Ekipman, Bina ve Tesislerin Endüstriyel Temizliği
– Tank Temizliği
– Soğutma Kuleleri, Silo, Reaktör, Kolon Temizliği
– Katalizör Temizliği
– Boya – Epoksi Kaplama Söküm
– Tünel Kanal Temizliği
– Baca Sistemleri Temizliği
– Çamur Havuzları Temizliği