TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE BUDUR

“Eğitimlerle geliştirdiğiniz çevresel duyarlılıkları uygulanamaz yönetim modelleri ile inançsızlığa dönüştürmeyelim.”

Sahiplenilebilir eğitim, tüm taraflarca teorikte doğruluğuna inanılan değil; pratikte uygulanabilirliğine inanılan sürdürülebilir yönetimlerin eğitimleri ile sağlanabilir.

Zorla güzellik olmaz!

Denenmemiş Bilgi Varsayımdan Öteye Gidemez

TAYTEK ne yapmanız gerektiği konusunda, bilgisini nasıl başarabileceğiniz konusunda, deneyimlerini paylaşan bir kurumdur.

TAYTEK sadece dokümanlardan edindiği bilgilerin değil; sahip olduğu bilgilerin uygulamasından edindiği deneyimlerle eğitimler vermektedir.

Bu nedenle TAYTEK;

Atık yönetim sisteminizi oluştururken ihtiyaç duyacağınız eğitimlerde sadece ne yapılması gerektiği konusunda teorik eğitimler değil, aynı zamanda;

Neler yapabilirsiniz?

Nasıl başarabilirsiniz? sorularınıza cevap verecek eğitimler vermektedir. 

TAYTEK, temiz bir çevre için ne yapılması gerektiği konusunda;

KURUMSAL

SEKTÖREL

BÖLGESEL

TOPLUMSAL, eğitimler vermektedir.

Sürdürülebilir Çevre

Atıkların üretiminden bertarafına kadar olan tüm süreçlerinin, birbirine uyumlu yönetim modelinin belirlenmesi ve tanımlanması ile oluşturulabilir.

Tüm Süreçlerin Yönetiminin

Sahiplenilebilir Eğitimin

Sürdürülebilir Bir Yönetimin

Uygulanabilir Teknolojinin

Doğru tanımlanması ve birlikte uygulanması ile başarılabileceği ilk günden beri belirlediğimiz çalışma anlayışımızdır.