BELEDİYELER

Büyükşehir Belediyeleri

İl Belediyeleri

İlçe belediyeleri

Belde belediyeleri

SANAYİ BÖLGELERİ

Organize Sanayi Bölgeleri

İhtisas Organize Sanayi Siteleri

İl/İlçe Sanayi Bölgeleri

Sanayi Siteleri

İhtisas Sanayi Siteleri

BÖLGESEL ATIK YÖNETİMİ BİZİM 15 YILLIK VE 100.000’LERCE TONLUK SEKTÖRE YÖN VEREN UZMANLIK ALANIMIZDIR.

Birlikten Kuvvet Doğar!

Evet çok güçlüsünüz ancak atıklarınızı siz yönetemezseniz, atık sektörü sizi yönetir. Atıklarınızın değer olabilmesi ekonomik değerine ve potansiyeline bağlıdır.

Ekonomik Değerini Korumalısınız!  

Ekonomik değeri olduğu kesin. Ekonomik değeri oranında maliyetlere yansıtacak yönetim modelini belirlemelisiniz.

Potansiyeli Sağlamalısınız!

Potansiyeli sağlamak için tüm üyelerinizi tek çatı altında toplayabilecek uygulanabilir ve sürdürülebilir Atık Yönetim Modelini tanımlayabilmelisiniz.

BİZ SİZİN İÇİN;

SANAYİ BÖLGENİZİN ATIK YÖNETİMİNİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYACAK UYGULANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİM MODELİ TANIMLAYABİLİR VE YÖNETEBİLİR, ATIK YÖNETİMİNİZİN TOPLAM MALİYETLERİNİ AZALTABİLİRİZ.

Taytek, 15 yıldır çözüm geliştiriyor…

Kurumsal atık yönetimi ile başladık, 1000’e yakın referansla yüzlerce atık türünün yönetimi ile uzmanlığımızı geliştirdik.

Temiz bir çevre için bilgilerimizi ülkemizle paylaştık, bir ülkenin on-line atık yönetim modelini geliştirdik.

Kaynaklarımızı korumak için deneyimlerimizi sanayicilerimizle paylaştık interaktif atık borsası yönetimini geliştirdik, TAYSİS‘i ürettik.

Sürdürülebilir gücün, kaynaktan geldiği sürece mümkün olacağına inandık.

Kirleten öder, uygulattırılabilir ancak üreten kazandığı sürece sürdürülebilir inancıyla çalışıyoruz.

Sürdürülebilir temiz bir çevre ve kaynaklarımızı korumak için tek hedefimiz; atıklarımıza değer katacak çözüm yöntemleri geliştirebilmektir.

ÇÖZÜMÜN ANAHTARI: Birlikten güç doğar…